Uz svaki kupljeni proizvod besplatna dostava!!!

Uslovi korišćenja

Poštovani kupci,



Uslovima korišćenja definisana su pravila pri kupovini koja obezbeđuju kvalitet naše usluge i zadovoljstvo kupaca.



OPŠTI USLOVI


- Prodavac se obavezuje da naručene proizvode isporuči ispravne i u predviđenom roku.


- U slučaju bilo kakve promene prodavac je dužan da obavesti kupca.


- Sve eventualne promene sem promena vezanih za isporuku se ne odnose na potvrđene narudžbe.


- U slučaju neusklađenosti cena isporuke navedenih na ovom sajtu sa cenama kurirske službe, o promenama ćete biti obavešteni.


GARANCIJA KVALITETA

Probaj pravi med garantuje za kvalitet svojih proizvoda. Svi proizvodi su 100% prirodni otkupljeni od pčelara uz urađenu analizu kvaliteta, mikrobiologije, sulfonamida.



PRIVATNOST PODATAKA

Da bismo uspešno obradili Vašu narudžbu potrebni su nam Vaše ime i prezime, ime i prezime kontakt osobe, adresa, e-mail, broj telefona. Pomoću tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo željenu robu, kao i da Vas obavestimo o trenutnom statusu Vaše narudžbine. Prikupljamo, analiziramo i obrađujemo podatke o proizvodima koje naši posetioci traže i kupuju, kao i o stranicama koje posećuju. Te podatke koristimo da bismo poboljšali ponudu i izgled naših stranica, i omogućili Vam jednostavnije korišćenje, sigurniju i udobniju kupovinu. Obavezujemo se da prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe.


SAGLASNOST I PROMENE USLOVA

Korišćenje naših servisa podrazumeva saglasnost korisnika sa svim navedenim na ovoj strani. Probaj pravi med se obavezuje da će se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani i slanja e-mail obaveštenja svim registrovanim korisnicima.


PRAVO NA ODUSTANAK OD KUPOVINE

Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora, u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora o kupovini, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, slanjem dopisa za odustanak od porudžbine koji možete poslati elektronskim putem na našu e-mail adresu: prodaja@probajpravimed.rs. Odmah, po prijemu dopisa, kupac će biti kontaktiran da bi se upoznao sa procedurom povraćaja kupljene robe. Prilikom povraćaja kupljenih proizvoda neophodno je vratiti ih u ispravnom i nekorišćenom stanju, sa računom i svom pratećom dokumentacijom. Rok od 14 dana računa se od trenutka kada roba dospe u posed kupca ili trećeg lica koje je odredio kupac. Direktne troškove povraćaja robe u slučaju odustanka od porudžbenice snosi kupac. U slučaju jednostranog raskida ugovora od strane kupca, Probaj pravi med  će odmah po prijemu vraćene robe, a nakon konstatacije komisije da je roba vraćena u nekorišćenom stanju i bez oštećenja, bez odlaganja izvršiti povraćaj uplate novca koju je primio, koristeći ista sredstva plaćanja koja je kupac koristio u prvobitnoj transakciji, osim ako se kupac nije izričito saglasio sa korišćenjem drugog sredstva plaćanja.


REKLAMACIJE

U slučaju da ste primili pošiljku koju smo Vam poslali i imate razloga da uputite reklamaciju molimo Vas da nam pišete na probajpravimed@gmail.com ili se javite na 064/4463990 (od ponedeljka do petka, od 8 do 16 časova). Na sve reklamacije odgovorićemo u najkraćem roku (14 dana). Naša želja je da budete zadovoljni proizvodima koje nudimo i našom celokupnom uslugom.

Hvala na poverenju.

Hvala na poverenju.


Vaš Probaj Pravi Med tim.


Translate »